• Wat is outplacement?

    Ucare Outplacement

    Het nieuwe eenheidsstatuut – uw complete informatiegids
    MEER INFO

Het nieuwe eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut – uw complete informatiegids

 

Op 1 januari 2014 werd het nieuwe eenheidsstatuut geïntroduceerd. In het nieuwe eenheidsstatuut worden de verschillen tussen de arbeiders en bedienden verkleind.

Op dit moment is er één stelsel voor beide partijen; de arbeider en de bedienden. Op welke punten zijn ze dichter bij elkaar gebracht? En wat is er nieuw ten opzichte van het oude systeem?

 

Hier krijgt u antwoorden op vragen als:

> Wat houdt het nieuwe eenheidsstatuut precies in?

> Wat is er nieuw in het statuut?

> Zijn er nog wijzigingen in het statuut die van belang zijn voor u?

> Het nieuwe eenheidsstatuut vs. outplacement?

 

Heeft u vragen over het nieuwe eenheidsstatuut, of bent u zoek naar een gesprekspartner die alles weet van het nieuwe statuut? Een perfect geïnformeerde professional die altijd de antwoorden heeft op al uw vragen. Wij beschikken over 19 vestigingen die altijd bij u in de buurt zijn.

 

De volgende onderwerpen komen in dit artikel aan bod:

 

 

Wat is het nieuwe eenheidsstatuut?

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe.

Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014.

Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut. Mocht u hier vragen over hebben, is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een medewerker van Ucare.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er gewijzigd in het nieuwe eenheidsstatuut?

Er zijn een aantal zaken gewijzigd in het nieuwe statuut. De meest opmerkelijke feiten die worden gezien als eerste stappen naar meer harmonie tussen arbeiders en bedienden, vermelden wij hieronder. Wat is er precies veranderd? Wij geven u een overzicht van belangrijke wijzigingen:

 

Opzeggingstermijn: Er zijn nieuwe opzeggingstermijnen voor alle werknemers waarvan de opzeg na 01-01-2014 is. U behoudt al uw verworven rechten van voor 31-12-2013. Werknemers die al in dienst waren hebben bijvoorbeeld al anciënniteit opgebouwd. Iemand die voor 31-12-2013 werkzaam was bij bedrijf X en na 01-01-2014 is ontslagen bij hetzelfde bedrijf X, telt beide gedeelte bij elkaar op. Het is niet zo dat al uw opgebouwde rechten voor 31-12-2013 komen te vervallen. Dit behoud en u gaat er niet op achteruit.

 

Proeftijd: De proeftijd is afgeschaft. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. De reden dat het is afgeschaft heeft te maken met de korte opzegtermijnen in het begin van de tewerkstellingsperiode. Deze periode is dikwijls zo kort, dat een proefperiode vaak geen nut meer heeft.

 

Opzeggen contract: De opzeggingsmogelijkheid voor contracten voor bepaalde duur is aangepast. Voortaan kan een contract voor bepaalde duur gedurende de eerste helft van uw termijn (beperkt tot 6 maanden) worden opgezegd.

 

De motiveringsplicht van het ontslag: Zowel arbeiders en bedienden hebben het recht om te weten waarom hij of zij wordt ontslagen. Op deze manier zijn de sociale partners in staat of er sprake is van een redelijk en rechtsgeldig ontslag. Let wel op dat het opvragen van een ontslagmotivering gebeurt via een aangetekende brief. Deze brief kan tot twee maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst verstuurd worden. De statuuten bieden u duidelijkheid en geven een helder zicht op uw rechtspositie.

 

Outplacement: U heeft recht op outplacement. Alle werkgevers (prive en overheid) dienen alle werknemers (ongeacht leeftijd) een voorstel tot outplacement te doen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

> een opzegtermijn van minstens 30 weken bedraagt (of een equivalente opzegvergoeding)

> niet ontslag wegens zware fout of dringende reden

 

Sollicitatieverlof eenheidsstatuut: Tijdens uw opzegtermijn heeft u recht op betaalde afwezigheid om de zoektocht naar een nieuwe job te starten. Daarin zijn er twee situaties denkbaar:

– Een werknemer die recht heeft op outplacement mag tijdens de gehele opzegtermijn 1 dag per week afwezig zijn om een nieuwe job te zoeken.

– Een werknemer die geen recht heeft op outplacement mag 1 dag of 2 halve dagen, per week tijdens de laatste 26 weken van de opzegtermijn besteden aan het zoeken van een nieuwe job. De weken daarvoor heeft u recht op een halve dag per week.

 

Carensdag: Dit gaat om de afschaffing van de carensdag. De carensdag is de eerste dag dat een werknemer ziek thuis blijft. Hij of zij is afwezig en niet in staat om te werken. Het kwam wel eens voor dat arbeiders en bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur niet werden vergoed. Nu is het zo dat de telling van de periode van gewaarborgd loon bij ziekte start vanaf de eerste kalenderdag.

 

Wilt u precies weten wat er veranderd is en heeft u vraag over uw specifieke situatie? Van alle informatie over het eenheidsstatuut bouw tot het berekenen van uw opzegtermijn. Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden al uw vragen.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach

 

 

 

 

 

 

 

Eenheidsstatuut België en outplacement

Wat houdt het nieuwe eenheidsstatuut België in voor outplacement? Het is een enorme berg met richtlijnen en regels die soms wat onduidelijk zijn, maar we noteren het beknopt en overzichtelijk voor u.

Per 1 januari 2014 moet een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt, hem verplicht een outplacementprocedure aanbieden zodra de opzegtermijn of opzegvergoeding ten minste 30 weken dekt. Het criterium is dus niet meer leeftijd, maar opzegtermijn.

 

Algemeen stelsel (nieuwe stelsel)

U heeft recht op outplacement op het moment dat uw:

> opzegtermijn (of verbrekingsvergoeding) 30 weken of meer bedraagt, en

> dat u niet bent ontslagen wegens een zware fout of dringende reden.

 

In de 4 volgende situaties mag de werknemer beslissen of hij of zij het voorstel aanvaardt of niet:

  1. Personen die op het moment van ontslag 58 jaar of ouder zijn.
  2. Personen die op het van ontslag hun rustpensioen kunnen aanvragen.
  3. Personen met een ‘klein deeltijds contract’.

 

Heeft u recht op outplacement? Dat is mooi. Kijk vervolgens naar uw ontslag.

– Bent u ontslagen met niet presteren van opzeg (niet doorwerken)

– Bent u ontslagen met wel presteren van opzeg (wel doorwerken)

 

Ontslag met niet presteren van opzeg (niet doorwerken)

U heeft recht op:

* Een outplacementpakket ter waarde van 1/12 (bruto) jaarloon. Min.: € 1800,- | Max.: € 5500,-

* Een opzegvergoeding volgens de opzegtermijnen, in mindering gebracht met 4 weken.

 

De werkgever is verplicht u een voorstel te doen zoals dit staat omschreven in CAO82bis. Dit is een aangetekend schrijven binnen 15 kalenderdagen na uw ontslag.

 

U krijgt 30 kalenderdagen om te antwoorden en heeft de volgende mogelijkheden:

> Een negatief antwoord: de werkgever is verplicht de 4 weken opzegvergoeding uit te betalen.

> Een positief antwoord: de werkgever start het outplacementtraject en mindert 4 weken opzegvergoeding.

> Geen antwoord: de werkgever start het outplacementtraject ter waarde van 4 weken opzegvergoeding en mindert 4 weken opzegvergoeding.

 

Ontslag met wel presteren van opzeg (wel doorwerken)

U heeft recht op outplacement dat u volgt tijdens uw sollicitatieverlof eenheidsstatuut. De werkgever is verplicht u een voorstel te doen zoals dit staat omschreven in CAO82bis. Dit is een aangetekend schrijven binnen 15 kalenderdagen na uw ontslag.

 

U krijgt 30 kalenderdagen om te antwoorden en heeft de volgende mogelijkheden:

> Geen antwoord / negatief antwoord: de werkgever is vrijgesteld van verdere acties.

> Een positief antwoord: de werkgever start het outplacementtraject en mindert 4 weken opzegvergoeding.

 

Op het moment dat u het voorstel aanvaardt beschikt u over extra sollicitatieverlof:

> De eerste 26 weken → ½ dag (4 uur) per week

> De laatste 26 weken → 1 dag (8 uur) per week

 

Bij het volgen van outplacement worden ook in alle weken opzegvergoeding voorafgaand aan de laatste weken 26 weken, 1 dag sollicitatieverlof toegestaan. Het is dan wel de bedoeling dat u in deze periode outplacement volgt.

 

Specifiek (oude stelsel)

Op het moment dat u geen recht heeft op outplacement in het nieuwe stelsel. Controleer dan de volgende voorwaarden:

> Bent u 45 jaar of ouder op het moment van ontslag?

> Heeft u een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar binnen het bedrijf?

> Bent u niet ontslag wegens een dringende reden of zware fout?

> Heeft u een arbeidsovereenkomst van minstens 50% tijdsinvulling (20 uur per week)?

 

In dat geval heeft u recht op outplacement, omdat de huidige CAO82bis van kracht blijft.

 

Ontslag met niet presteren van opzeg (niet doorwerken)

U heeft recht op outplacement dat u volgt tijdens uw sollicitatieverlof. De werkgever is verplicht u een voorstel te doen zoals dit staat omschreven in CAO82bis. Dit is een aangetekend schrijven binnen 15 kalenderdagen na uw ontslag.

 

U krijgt 30 kalenderdagen om te antwoorden en heeft de volgende mogelijkheden:

> Geen antwoord / negatief antwoord: de werkgever is vrijgesteld van verdere acties.

> Een positief antwoord: de werkgever start het outplacementtraject en mindert 4 weken opzegvergoeding.

 

Ontslag met wel presteren van opzeg (wel doorwerken)

De werkgever is verplicht u een voorstel te doen zoals dit staat omschreven in CAO82bis:

* ofwel binnen de 15 dagen na het verstrijken van de te presteren opzegtermijn

* ofwel binnen de 15 dagen na het ter kennisbrenging van het ontslag

 

U heeft 30 kalenderdagen de tijd om te antwoorden.

> Geen antwoord / negatief antwoord: de werkgever is vrijgesteld van verdere acties.

> Een positief antwoord: de werkgever start het outplacementtraject en mindert 4 weken opzegvergoeding.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Het eenheidstatuut is ingewikkeld. Is er ook een opleiding eenheidsstatuut?

Het nieuwe eenheidstatuut bezit wat nieuwe regels en richtlijnen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn. Het is gemakkelijk op het moment dat u een eenheidsstatuut opleiding heeft gevolgd.Wij bieden u geen opleiding eenheidsstatuut, maar er zijn wel altijd experts die u te woorden willen staan. Zij hebben wel een eenheidsstatuut opleiding gevolgd. Neem contact met ons op en wij helpen u altijd verder.

 

Ik heb gezocht op ‘ontslag eenheidsstatuut’, ‘eenheidsstatuut ontslag’ en kwam bij jullie uit. Wat kunnen jullie mij hierover vertellen?

Wij worden met enige regelmaat gevonden op de zoekwoorden ontslag eenheidsstatuut en eenheidsstatuut ontslag. Is er sprake van een ontslagsituatie? Dan bieden wij u duidelijkheid op het gebied van regels, richtlijnen en outplacement. Neem dan contact op met een behulpzame medewerker.

 

Is er nog nieuws op het gebied van het eenheidsstatuut sollicitatieverlof?

Er zijn enkele nieuwe regels in het eenheidsstatuut sollicitatieverlof. Er is geen verschil tussen bedienden en arbeiders, maar er is wel een verschil tussen werknemers zonder en met outplacementbegeleiding. Wat wel exact zo blijft, is dat het zo sollicitatieverlof dient voor het zoeken van een nieuwe job.

 

Heeft het nieuwe eenheidsstatuut gevolgen voor de carensdag?

Een van de nieuwe eenheidsstatuut gevolgen is dat de carensdag is afgeschaft. De carensdag is de eerste dag dat een werknemer ziek thuis blijft.

 

Ik heb gezocht op internet naar ‘ziekte eenheidsstatuut’ en ‘eenheidsstatuut ziekte’ en vond jullie website. Hebben jullie hier meer informatie over?

Wij worden regelmatig gevonden op de zoekwoorden ‘ziekte eenheidsstatuut’ en ‘eenheidsstatuut ziekte’. Ja, wij hebben alle informatie hierover. Het meest verstandige is om even contact op te nemen met een begeleider van Ucare. Het is moeilijk om wat te zeggen over een specifieke situatie, op het moment dat wij niet alle ‘ins-and-outs’ kennen. De gevolgen eenheidsstatuut 2014 geven wij helder en overzichtelijk weer.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven

Bent u ontslagen, en bent u op zoek naar alle informatie over het juridisch statuut?

Neem dan contact op met Ucare en informeer naar al uw mogelijkheden op het gebied van het juridisch statuut. We gaan direct met uw vragen aan de slag. We doen dit direct, omdat er op korte termijn een aantal zaken geregeld dienen te worden. Dit zijn wettelijk verplichte zaken. Zo behoeden we u voor sancties of zelfs boetes.

 

Heeft u een werknemer ontslagen, en bent u nieuwsgierig naar alles wat te maken heeft met het arbeidsovereenkomst eenheidsstatuut?

Neem dan contact op met Ucare en vraag geheel vrijblijvend informatie op betreffende het arbeidsovereenkomst eenheidsstatuut. Wees alert op het feit dat er een aantal zaken zijn die u verplicht dient te regelen. Op het moment dat u dit nalaat, dan is het mogelijk dat er voor u sancties of zelfs boetes dreigen. Wees dit voor en neem contact met ons op.

 

Nee contact met ons op of vraag eenvoudig en gratis een voorstel tot outplacement aan.

 

 

Contacteer ons

Heeft u vragen, wilt u graag informatie ontvangen of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met een medewerker van Ucare? Van alle informatie over het eenheidsstatuut bouw tot het berekenen van uw opzegtermijn. Neem contact met ons op.

 

Ucare – hoofdzetel

Ilgatlaan 15 / 0.01

3500 Hasselt (België)

 

Bellen vanuit België : 011 28 00 50

Bellen vanuit buitenland : 0032 11 28 00 50

 

outplacement@ucare.be

www.ucareoutplacement.be

 

Openingstijden

maandag: 08.00 t/m 12.00 uur – 13.00 t/m 17.00 uur

dinsdag: 08.00 t/m 12.00 uur – 13.00 t/m 17.00 uur

woensdag: 08.00 t/m 12.00 uur – 13.00 t/m 17.00 uur

donderdag: 08.00 t/m 12.00 uur – 13.00 t/m 17.00 uur

vrijdag: 08.00 t/m 12.00 uur – 13.00 t/m 17.00 uur

 

Is het voor u onmogelijk om langs te komen tijdens kantooruren? Geen nood.

Bel naar +32 (0)11 28 00 50 of stuur een mail naar outplacement@ucare.be. Wij maken graag een afspraak met u buiten de kantooruren om.