• Hoe verloopt outplacement

    Ucare Outplacement

    Hoe verloopt een outplacement?

Hoe verloopt een outplacement? Ontdek hier uw antwoord

Ucare beschikt over een uniek inhoudelijk begeleidingspakket dat elke ontslagen werknemer in staat stelt om een nieuwe uitdagende, gepaste en duurzame job te vinden.

Rekening houdend met de kwaliteitsvoorschriften van het algemene stelsel en het specifieke stelsel omvat ons inhoudelijk pakket o.a. volgende elementen.

  • Intake gesprek

Samen met de coach wordt de persoonlijke situatie van de kandidaat in kaart gebracht. Tevens wordt gedetecteerd of er nood is aan rouwverwerking bij het verliezen van de job en extra psychologische ondersteuning.

  • SWOT & Competentie – analyse

Analyse van de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen van de kandidaat en een analyse van de competenties.

  • Beroepsinteresses en arbeidsmarktstudie

Welke interesses en welke waarden vindt de kandidaat belangrijk binnen een nieuwe job. Wat biedt de arbeidsmarkt op dat moment? Welke zijn de opportuniteiten? Welke opleidingen zijn mogelijk?

  • Persoonlijk actieplan

Tijdens deze intensieve fase worden belangrijke sollicitatie skills zoals het sollicitatie interview aangeleerd en bijgeschaafd.

  • Opvolging en begeleiding

De kandidaat wordt gedurende de diverse stappen van de sollicitatiecampagne begeleid en na het vinden van een nieuwe baan opgevolgd door de persoonlijke coach.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach