• Outplacementbureau

    Ucare Outplacement

    Ben ik verplicht om outplacement te volgen?

Ben ik verplicht om outplacement te volgen?

 

Zowel binnen het specifiek als het algemeen stelsel is er geen wettelijke verplichting tot het volgen van outplacement, toch kan het voor u als werknemer negatieve gevolgen hebben zoals het gedeeltelijke verlies van uw verbrekingsvergoeding of schorsing in de werkloosheidsuitkering. We bekijken even de procedure per stelsel:

 

Algemeen stelsel van outplacement

 

Bij een ontslag met een verbrekingsvergoeding

De werkgever dient u binnen de 15 dagen na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst alleen per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod te doen. Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten. U beschikt als werknemer dan over een termijn van 4 weken om al dan niet schriftelijk akkoord te gaan met het outplacementvoorstel. Indien u een geldig aanbod van outplacement afwijst, is er een verlies van de 4 weken vergoeding die overeenstemt met de waarde van het outplacement.

 

Bij een ontslag met te presteren opzegperiode

De werkgever dient u binnen de 4 weken na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus in het begin van de opzeggingstermijn per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod doen. Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten. U beschikt als werknemer dan over een termijn van 4 weken om al dan niet schriftelijk akkoord te gaan met het outplacementvoorstel van zijn werkgever. U mag van bij de aanvang van uw opzegperiode wekelijks maximaal 2 keer outplacement volgen. De totale tijdsduur per week is maximaal 1 werkdag.

 

Specifiek stelsel van outplacement

 

Bij een ontslag met verbrekingsvergoeding

U heeft als werknemer recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren over een periode van maximaal 12 maanden. De werkgever dient u binnen de 15 dagen na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst alleen per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod te doen. Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten. U heeft als werknemer 30 dagen om al dan niet dit voorstel tot outplacement te aanvaarden. Indien u een geldig aanbod van outplacement afwijst kan u geschorst worden in de werkloosheidsuitkering.

 

Bij een ontslag met te presteren opzegvergoeding

U heeft als werknemer recht op een outplacementbegeleiding van 60 uren over een periode van 12 maanden. De werkgever dient u binnen de 15 dagen na betekening van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of op het einde van de te presteren opzeg per aangetekend schrijven een geldig outplacementaanbod te doen. Dit voorstel dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten. Als werknemer heeft u 30 dagen om al dan niet het voorstel tot outplacement te aanvaarden. Indien u een geldig aanbod van outplacement afwijst kan u geschorst worden in de werkloosheidsuitkering.

 

OutplacementoorstelOutplacementcoach